Regulamin

Regulamin ważny od dnia 25.12.2015r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy Czas-Sportu.pl działający pod adresem www.czas-sportu.pl prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży sprzętu sportowego oraz akcesoriów związanych ze sportem i życiem miejskim.
 2. Właścicielem sklepu internetowego Czas-Sportu.pl jest TOUCH Błażej Sieradzan - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprowicza 48/62 posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 118-183-12-30 oraz numer statystyczny REGON: 141720297. Firma uzyskała wpis do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 483791. Organem rejestrującym jest Prezydent m.st. Warszawy. Główny zakres działalności wg PKD: 47.91.Z (PKD 2007)
 3. Sklep internetowy Czas-Sportu.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

  Adres do korespondencji / adres do zwrotu towaru:
  TOUCH Błażej Sieradzan, ul. Kasprowicza 48/62, 01-871 Warszawa.

  Konto bankowe Sprzedawcy:
  Alior Bank S.A.: 54 2490 0005 0000 4500 1678 7293
 4. Zapytania mogą być kierowane na adres poczty elektronicznej
  sklep@czas-sportu.pl
  lub na numer telefonu 698-738-314 bądź 22-669-08-06.
  Kontakt telefoniczny z obsługą sklepu jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00, w soboty od 10:00 do 14:00.
 5. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  1. Sprzedawca - TOUCH Błażej Sieradzan,
  2. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod www.czas-sportu.pl,
  3. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu,
  4. Towar - produkty oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepie,
  5. Cena - jednostkowa cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca kosztów dostarczenia Towaru,
  6. Zamówienie - zestaw Towarów określonych do realizacji, zgodnie z niniejszym regulaminem, przez Zamawiającego,
  7. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu,
  8. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),
  9. Konsument: osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  10. Regulamin - niniejszy regulamin.
II. OFERTA

 1. Produkty, prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, natomiast stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Zamawiających. Klient dokonując Zamówienia, za pomocą narzędzi dostępnych na stronie internetowej sklepu, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w niniejszym Regulaminie.
 2. Ceny Towarów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
III. PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia składa się poprzez stronę internetową Sklepu.
 2. Złożenie Zamówienia i dokonanie zakupu Towarów jest poprzedzone wypełnieniem przez Zamawiającego, w sposób prawidłowy, formularza rejestracyjnego (w szczególności podania wymaganych z formularzu danych osobowych, adresu e-mail - wykorzystywanego później jako login - i ustalenia przez Zamawiającego hasła). Złożenie zamówienia uwarunkowane jest zapoznaniem się i akceptacją regulaminu Sklepu. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Zamawiającego w Sklepie poprzez podanie loginu i ustalonego hasła.
 3. Podczas składania Zamówienia wymagane jest określenie:
  - nazwy, koloru, rozmiaru i ilości produktów
  - imienia i nazwiska odbiorcy
  - dokładnego adresu dostawy
  - numeru telefonu kontaktowego
  - adresu e-mail Zamawiającego.
 4. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w godzinach od 8:00 do 16:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe dla Zamawiającego dysponującego następującym wyposażeniem:
  1. komputer klasy PC lub urządzenie przenośne umożliwiające połączenie z Internetem i posiadające system operacyjny,
  2. łącze internetowe,
  3. przeglądarka internetowa obsługująca standardy HTML, CSS, JavaScript,
  4. włączona obsługa języka JavaScript,
  5. włączona obsługa plików Cookies,
  6. aktywne konto e-mail.
 6. Sprzedawca oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zamawiający akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.
 7. Proces zamawiania przez stronę internetową Sklepu składa się z następujących kroków: - wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka
  - logowanie
  - wybór formy dostawy i płatności
  - po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlane jest podsumowanie Zamówienia obejmujące wszystkie informacje dotyczące Zamówienia tj.
  1. przedmiot zamówienia,
  2. cenę jednostkową oraz łączną zamawianych Towarów (wraz z podatkiem)
  3. główne cechy świadczenia
  4. wybraną formę płatności
  5. wybraną formę dostawy
  6. całkowity koszt dostawy
  7. dane kontaktowe zamawiającego
  8. dane adresowe odbiorcy Towaru
  - akceptacja Regulaminu
  - zatwierdzenie Zamówienia przez przycisk >KUPUJĘ<

  W trakcie składania zamówienia, od początku do ostatniego kroku zatwierdzającego, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, w tym także możliwość naniesienia zmian w wyborze produktów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi na stronie internetowej informacjami zawierającymi odniesienia do zmiany danych. Zatwierdzenie etapu >KUPUJĘ< uniemożliwia modyfikację Zamówienia.
 8. Zamawiający ma możliwość wyboru formy płatności spośród następujących:
  - płatność przy odbiorze
  - przelew bankowy
  - przelew online DotPay.eu
  - kredyt ratalny Santander Consumer
 9. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską DPD ( czas dostawy maksymalnie 2 dni robocze - na ogół jednak paczki dostarczane są w ciągu 1 dnia roboczego), poprzez usługę Paczkomaty.pl (czas dostawy maksymalnie 2 dni robocze - choć często paczki trafiają do wybranego paczkomatu w ciągu 1 dnia roboczego) albo paczką/listem poleconym Poczty Polskiej (czas dostawy maksymalnie 7 dni roboczych - jednak często listy polecone i paczki są dostarczane w ciągu 2-3dni roboczych). Dokładne Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 10. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Dokładny termin wysyłki zamówienia zostanie podany w trakcie składania Zamówienia, gdyż zależy on od dostępności towaru w naszym magazynie jak i u dostawców. Do tego czasu należy dodać czas przewoźnika, który jest podany powyżej. Na stronie z opisem produktu, w polu zatytułowanym Dostępność, podany jest szacowny termin wysyłki towaru.
 11. Produkty oznakowane etykietą "wysyłka do 24h" są realizowane i wysyłane w ciągu 24h od chwili złożenia zamówienia w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem lub od chwili zaksięgowania przez Sprzedawcę wpłaty w przypadku wyboru przez Klienta płatności z góry ), z wyłączeniem sobót i dni świątecznych. Czas dostawy jest uzależniony od wybranej przez Klienta formy dostawy.
 12. Koszt dostawy towaru jest zależny od sposobu dostawy i jest wyszczególniony w dziale "Koszt dostawy". Kupujący poznaje ostateczny koszt dostawy przed złożeniem zamówienia dzięki automatycznemu wyliczeniu tego kosztu przez oprogramowanie sklepu.
 13. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili kliknięcia przez Klienta na przycisk >KUPUJĘ<. Po zawarciu Umowy sprzedaży Klient otrzymuje e-mail od Sklepu z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji oraz o:
  1. przedmiocie zamówienia,
  2. jednostkowej oraz łącznej cenie zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy,
  3. wybranej metodzie płatności,
  4. wybranym sposobie dostawy,
  5. ewentualnym komentarzu do zamówienia wprowadzonym przez Klienta,
  6. regulamin w formie pliku PDF zamieszczonego do wiadomości e-mail w formie hiperłącza
 14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego np. w drodze kontaktu telefonicznego.
 15. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 16. Każdy Zamawiający, który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu, ma dostęp do wszystkich swoich umów sprzedaży zawartych w Sklepie
 17. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu przez Zamawiającego. W takim przypadku Klient jest proszony o ponowne uiszczenie opłaty za przesyłkę lub w przeciwnym wypadku Zamówienie jest anulowane.
 18. W przypadku sprzedaży ratalnej, w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, obowiązuje regulamin kredytodawcy oraz postanowienia umowy kredytowej.


IV. PRAWA I PRZYWILEJE KLIENTÓW

 1. Odstąpienie Konsumenta od umowy
  1.1. Na mocy Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny przez poinformowanie Sklepu o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Towaru. Termin na skorzystanie z prawa odstąpienia liczony jest od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.

  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Konsument musi poinformować Sklep o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres TOUCH Błażej Sieradzan, ul. Kasprowicza 48/62, 01-871 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail sklep@czas-sportu.pl).

  Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy Sprzedawca udostępnia Konsumentowi w wersji edytowalnej (.DOC) do pobrania za pośrednictwem strony. Pobierz wzór .doc
  Konsument może skorzystać z przekazanego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
  Jeżeli Konsument skorzysta z możliwości odstąpienia w drodze elektronicznej tj. bądź poprzez przesłanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy drogą elektroniczną na adres mailowy sklep@czas-sportu.pl, bądź poprzez skorzystanie z możliwości pobrania i wypełnienia formularza elektronicznego stanowiącego wzór oświadczenia o odstąpieniu a następnie przesłanie go do Sklepu na adres TOUCH Błażej Sieradzan, ul. Kasprowicza 48/62, 01-871 Warszawa, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości e-mail.

  1.2. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy aby Konsument wysłał Sprzedawcy informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

  1.3. W przypadku odstąpienia od umowy, Sklep zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep) niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia do umowy. Zwrot płatności dokonany będzie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych dodatkowych opłat w związku ze zwrotem.
  Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia do Sklepu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Konsument obowiązany jest odesłać lub przekazać Sklepowi Towar na adres TOUCH Błażej Sieradzan, ul. Kasprowicza 48/62, 01-871 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia do umowy.
  Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  1.4. Prawo do odstąpienia nie obejmuje umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 2. Reklamacja
  2.1. Produkty oferowane w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

  2.2. Towary sprzedawane przez Sklep są objęte gwarancją udzieloną przez producenta towaru bądź dystrybutora danego towaru.

  2.3. Kupujący może reklamować nieprawidłowości dostarczonego towaru korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.

  2.4. Kupujący reklamuje sprzęt bezpośrednio do podmiotu udzielającego gwarancji a Sklep jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Kupujący może według swego wyboru zgłosić się do serwisu gwarancyjnego bezpośrednio albo pośrednio - za pomocą Sklepu.

  2.5. Warunki oraz sposób zgłoszenia i rozpatrzenia zgłoszonych przez Kupującego nieprawidłowości, określone są w gwarancji producenta lub dystrybutora danego towaru.

  2.6. Otrzymanie gwarancji na zakupiony towar nie wyklucza skorzystania przez Kupującego z uprawnień przysługujących konsumentom z tytułu niezgodności towaru z umową.

  2.7. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

  2.8. W przypadku gdy Kupującym nie jest Konsument, strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru (art. 558 kc.).

  2.9. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym towarem.

  2.10. W celu złożenia reklamacji Klient powinien odesłać towar na adres sklepu: TOUCH Błażej Sieradzan, ul. Kasprowicza 48/62, 01-871 Warszawa
  Do odsyłanego towaru należy dołączyć dokument potwierdzający zakup (paragon fiskalny albo faktura VAT) wraz z wypełnionym formularzem zgłoszenia reklamacji znajdującym się tutaj.

  2.11. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

V. POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. Dokonując rejestracji w Sklepie, Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zachowując prawo do wglądu, poprawy i usunięcia ich z bazy.
 2. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych dotyczących Zamawiających. Sprzedawca przestrzega zasad ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. Dane osobowe, zawarte w niniejszej umowie, Sprzedawca będzie przetwarzać wyłącznie w celu zawarcia i realizacji przedmiotowej transakcji oraz gdy będzie to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie naruszy praw i wolności osoby, której dane dotyczą; i nie będzie udostępniać innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych zgodnie z przepisach powszechnie obowiązujących oraz z zastrzeżeniem przepisów niniejszego działu. Sprzedający informuje niniejszym o prawie osoby udostępniającej swoje dane do wglądu do danych oraz ich poprawiania zgodnie z art. 32 - 35 ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Klientów oraz ich adresy e-mail nie są udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem: firm pośredniczących w transakcjach płatniczych, dla których dane te są niezbędne do realizacji płatności; oraz dostawców, dla których dane te są niezbędne do dostarczenia przesyłki.
 3. Baza danych Klientów Sklepu jest zarejestrowana w GIODO pod nr. zgłoszenia 016753/2013, nr księgi: 133906.
 4. Wszystkie formularze służące do wpisywania informacji prywatnych, są umieszczone w bezpiecznym obszarze serwisu. Łączenie się z nimi odbywa się z użyciem scentralizowanego protokołu SSL 3.0 (Secure Socket Layer) RSA 128bit - gwarantowanym certyfikatem RapidSSL firmy Globe Hosting, Inc., skutkiem czego wszystkie dane osobowe Klientów są szyfrowane i nawet w przypadku przechwycenia transmisji, niemożliwe do odczytania przez osoby nieupoważnione.
 5. W czasie wizyty na stronie internetowej sklepu, automatycznie gromadzone są pliki cookies (małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika), przechowujące informacje związane z korzystaniem ze Sklepu. Dotyczą one identyfikacji sesji (w której z kolei znajdują się zakodowane informacje o zalogowaniu, produktach w koszyku, produktach ostatnio oglądanych oraz ustawienia sortowania i widoku produktów) oraz ustawień obsługi witryny Sklepu, służąc optymalizacji korzystania z witryny Sklepu. W ramach Sklepu stosowane są pliki cookies sesyjne, będące plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu (np. komputerze, smartfonie) użytkownika do momentu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki. W ramach Sklepu stosowane są także pliki cookies stałe, które pozostają w pamięci urządzenia (np. w komputerze, smartfonie) użytkownika przez czas określony w ich parametrach lub do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika, w opcjach dostępnych w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 6. Sklep korzysta z Google Analytics, serwisu analityki internetowej udostępnionego przez Google Inc. ("Google"). Google Analytics gromadzi pliki cookies stanowiące informacje dotyczące oglądalności stron internetowych oraz profilu systemowego użytkownika (włącznie z jego adresem IP). Informacje te są przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google używa tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Adresy IP użytkowników nie są łączone z żadnymi innymi danymi będącymi w posiadaniu Google.
 7. W przypadku, gdy źródłem odwiedzin danego użytkownika są kreacje reklamowe emitowane przez podmioty współpracujące ze Sklepem w modelu rozliczeniowym CPA ("Cost Per Action"), tworzone są pliki cookies zawierające identyfikację sesji, a po ostatnim kroku składania zamówienia, dane o jego numerze i kwocie są przekazywane do tych firm, jako niezbędne do celów rozliczeniowych. Tymi podmiotami są: Grupa Allegro Sp. z o.o., Google Ireland.

  a) Sklep jest uczestnikiem programu "Zaufane Opinie" w ramach usługi świadczonej przez Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000268796, NIP: 527252995, polegającej na przesyłaniu przez Grupę Allegro do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez Użytkownika w Sklepie, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl opinii wyrażonych przez Użytkowników w rezultacie otrzymania ankiet. Użytkownik dokonujący zakupu w Sklepie może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Grupy Allegro oraz na przetwarzanie przez Grupę Allegro jego danych osobowych - wyłącznie w celu wypełnienia ankiety.

  b) W Sklepie istnieje możliwość skorzystania z rejestracji do "Gwarancji Zwrotu Pieniędzy" (tzw. Ochrona kupującego Trusted Shops) oferowanej przez Trusted Shops GmbH z siedzibą przy Subbelrather Str 15c, 50823 Kolonia. Zgłaszając się do Programu Ochrony Kupującego Trusted Shops Klient jest proszony o wyrażenie zgody na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Trusted Shops GmbH tylko i wyłączenie w celu umożliwieniu korzystania z Systemu oraz Ochrony Kupującego. W tym celu pobierane są dane adresu e-mail, nazwy sklepu internetowego, całkowitej ceny zakupu, rodzaju systemu płatności oraz ewentualnie numeru Klienta. Niewyrażenie na to zgody, uniemożliwi skorzystanie z Programu Ochrony Kupującego. Dane takie jak szczegóły zamówionego produktu czy dane dotyczące płatności (np. numer karty kredytowej) nie są pobierane.
 8. Podmioty gospodarcze wymienione w niniejszym dziale V Regulaminu, danych którymi dysponują o użytkownikach Sklepu, nie mogą przekazywać osobom trzecim, chyba że będą zobowiązane uczynić to na podstawie przepisów prawa.
  a. Niniejszym, użytkownik zostaje poinformowany, że korzystanie z niniejszej witryny internetowej Sklepu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez podmioty wymienione w niniejszym dziale V Regulaminu, dotyczących go danych w sposób i w celach określonych w tym dziale.
 9. Odnośnie plików cookies, użytkownik może wyrazić zgodę na stosowanie plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki. Użytkownik może także zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione tak aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje odnośnie możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, że w przypadku usuwania bądź ograniczenia korzystania z plików cookies, korzystanie z niektórych funkcjonalności witryny Sklepu może być utrudnione lub niemożliwe.

  Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl oraz w informacjach określonych jako "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.
 10. Korzystanie z niektórych opcji serwisu, jak np. historia zakupów, jest możliwe tylko po dokonaniu rejestracji. Do złożenia zamówienia w Sklepie wymagana jest rejestracja. W czasie rejestracji Klient jest proszony o podanie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, nr. telefonu, a także dowolnie przyjętego loginu i hasła. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Zamawiającego w Sklepie poprzez podanie loginu i ustalonego hasła.
 11. Login i hasło mają charakter poufny. Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem go osobom trzecim. Zamawiający korzystający z loginu i hasła zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych podanych przy rejestracji, każdorazowo w przypadku ich zmiany. Odpowiedzialność za brak aktualizacji danych ponosi Zamawiający.
 12. Dane gromadzone podczas rejestracji lub zakupu są wykorzystane do prawidłowej realizacji Zamówień, a także do śledzenia statusu Zamówienia i dokonywania w nim zmian na życzenie Klienta zanim zostanie wysłane. Klienci zachowują prawo do wglądu, poprawy oraz usunięcia swoich danych z bazy adresowej po zrealizowaniu Zamówienia zgodnie z art. 32 - 35 ustawy o ochronie danych osobowych. Czynności tych dokonać można z poziomu strony internetowej sklepu po zalogowaniu lub też poprzez kontakt z obsługą Sklepu.
 13. Każdorazowy kontakt z obsługą Sklepu za pośrednictwem telefonu lub poczty e-mail, wiąże się z wykorzystaniem podanych danych w celu udzielenia odpowiedzi. Konsultanci kontaktują się z Klientami z pośrednictwem tych samych kanałów komunikacji.
 14. Po złożeniu zamówienia, na podany adres e-mail wysyłane jest potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, a w następnej kolejności bieżące informacje o przebiegu tego zamówienia. Klienci, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, tą samą drogą otrzymują wiadomości z aktualnym wydarzeniami w Sklepie. Z usługi newsletter można zrezygnować w dowolnym momencie korzystając z formularza na stronie internetowej lub wysyłając maila z informacją o rezygnacji.

  Podmiot zbierający dane: TOUCH Błażej Sieradzan, ul. Kasprowicza 48/62, 01-871 Warszawa
 15. Pytania dotyczące ochrony prywatności należy kierować na adres e-mail: sklep@czas-sportu.pl.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin świadczenia spełnia wymogi określone ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)
 2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawa o prawach konsumenta, a także inne przepisy obowiązującego prawa.
 3. Dla celów wykonania regulaminu oraz umowy, zastosowanie ma prawo polskie. W przypadku sporu z konsumentem stosowane będą korzystniejsze przepisy prawa jego miejsca zamieszkania.
 4. Konsumentowi przysługuje także możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w tym:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą.
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
 5. Korzystanie z serwisu www.czas-sportu.pl oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz zasad dotyczących polityki prywatności Sklepu.


Regulamin obowiązujący do 2014-12-24:
http://www.czas-sportu.pl/regulamin_czas-sportu-2014.pdf

Polityka prywatności obowiązująca do 2014-12-24:
http://www.czas-sportu.pl/regulamin_czas-sportu-2014.pdf